Kadra

» MDK » Kadra


Bartosz Kuświk – dyrektor
- Ewelina Karłowska - główna księgowa,
- Wiesław Ogrodnik - administracja,
- Mirosław Mleczek - instruktor tańca towarzyskiego,
- Mariusz Kozak - instruktor tańca nowoczesnego,
- Iwona Tołstoucka - Świca - instruktor teatralny,
- Krzysztof Kucharczyk - instruktor wokalny,
- Anna Łagowska – redaktor naczelny dwutygodnika „Ziemia Lubańska”,
- Teresa Kraska – sekretarz redakcji,
- Grzegorz Bereziuk - dziennikarz,
- Krzysztof Przybyła - akustyk,
- Andrzej Siemierz - obsługa techniczna
- Marek Witaszek - oświetlenie