Dolnośląska Grupa Literacka NURT

» GRUPY ZAINTERESOWAŃ » »POEZJA » Dolnośląska Grupa Literacka NURT

MDK LUBAN / Dolnośląska Grupa Literacka NURTGrupa Literacka NURT powstała w styczniu 2006 r., i zrzesza kilkunastu twórców – amatorów. Jej członkowie spotykają się systematycznie raz w miesiącu, by dzielić się swoimi dokonaniami twórczymi. Są wśród nich osoby piszące wiersze, teksty piosenek, prozę, bajki dla dzieci, scenariusze kabaretowe i teatralne… Największą jednak grupę stanowią poeci, którzy na każdym z kolejnych spotkań prezentują swoje strofy. Członkowie NURT-u to ludzie różnych profesji i w różnym wieku, których łączy wspólna pasja – pisanie wierszy.
Po blisko sześciu latach działalności, dzięki organizacyjnemu i finansowemu wsparciu ze strony Miejskiego Domu Kultury, udało się wydać trzy zbiory wierszy. Pierwszy z nich zt. „Ślady czasu”, ukazał się w marcu 2007 r. Drugi tomik zt. „Witraże słów” wydano w marcu 2008 r., trzeci zt. „U schyłku dnia” ukazał się w kwietniu 2011 r.
Niezwykle aktywna i systematyczna działalność Grupy Literackiej NURT, przejawiająca się m.in. uczestnictwem w licznych spotkaniach i wieczornicach poetyckich, udziałem w ogólnopolskich konkursach literackich sprawiła, że wielu jej członków wydało własne, autorskie tomiki poezji a także powieści - cieszące się dużym zainteresowaniem wśród czytelników.