REGULAMIN

» Wydarzenia » 2014-02-26

1.
Konkurs jest imprezą otwartą, adresowaną do wykonawców indywidualnych, młodzieży szkół licealnych, studentów i dorosłych.

2.
Konkurs odbywa się w formie czterech turniejów:

A – TURNIEJ RECYTATORSKI
Repertuar obejmuje prezentację trzech utworów literackich w całości lub fragmentach:
- dwa utwory poetyckie,
- fragment prozy.
Do prezentacji uczestnik wybiera jeden utwór poetycki i fragment prozy. Drugi utwór poetycki może być zaprezentowany na życzenie Jury.
Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.
Wyklucza się prezentację twórczości własnej.

B - TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
Repertuar obejmuje trzy utwory śpiewane oraz utwór recytowany ( wiersz lub fragment prozy). Do prezentacji uczestnik wybiera dwa utwory śpiewane. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut. Wykonywane mogą być jedynie utwory oparte na tekstach publikowanych w książkach lub prasie literackiej. Do akompaniamentu może być stosowany instrument lub mały zespół muzyczny ( max. 3 osoby ) lub podkład muzyczny (półplayback). Sprawy dotyczące nagłośnienia winny być zapisane przez uczestnika na karcie zgłoszenia i potwierdzone na 2-3 dni przed eliminacjami z organizatorami konkursu. Prezentowanie utworu znanego, publikowanego w formie wydawnictw muzycznych oraz posiadającego już określony kształt artystyczny dopuszcza się tylko wtedy, gdy uczestnik zaprezentuje własną interpretację utworu.

C - TURNIEJ WYWIEDZIONE ZE SŁOWA
Jest formą pośrednią pomiędzy recytacją klasyczną, a próbą aktorsko - teatralną. Punktem wyjścia i elementem dominującym jest nadal słowo i ono stanowi bazę prezentacji. Dopuszcza się jednak użycie takich elementów jak: gest, rekwizyt, muzyka, kostium, światło. Dopuszcza się łączenie słowa ze śpiewem, tańcem, ruchem scenicznym, formami aktorskimi. Jest to kategoria dla tych uczestników, którym klasyczna recytacja nie wystarcza i dla tych, którzy szukają większej możliwości wyrażenia ekspresji twórczej. Repertuar stanowiący bazę prezentacji jest dowolny ( wiersz, fragment prozy, monolog literacki, collage tekstów ). Teksty muszą być opublikowane. Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

D - TURNIEJ JEDNEGO AKTORA
Obowiązuje przygotowanie spektaklu opartego na dowolnym, opublikowanym tekście literackim, którego czas nie przekracza 30 minut. Nie ma wymogu, by monodramy musiały być prezentowane podczas eliminacji powiatowych, jednakże mogą znaleźć się w ich programie. Pierwszymi eliminacjami, podczas których monodram musi być pokazany, są eliminacje rejonowe organizowane przez Jeleniogórskie Centrum Kultury.

3.
Eliminacje Powiatowe ocenia Jury powołane przez organizatorów konkursu i ich decyzja zawarta w protokole z obrad jest niepodważalna i nie podległa zmianom. Eliminacje Powiatowe organizowane przez Miejski Dom Kultury w Lubaniu dla uczestników z powiatu lubańskiego odbędą się w dniu 25.03.2014 r. (wtorek) o godz. 17.oo w kawiarence MDK ul. Kościuszki 4 .
Do Eliminacji Rejonowych kwalifikują się trzy osoby z Turnieju Recytatorskiego, po jednej osobie z Turnieju Poezji Śpiewanej i Turnieju „Wywiedzione ze słowa” oraz automatycznie wykonawcy monodramów, dla których eliminacje rejonowe są pierwszym etapem konkursu.
Eliminacje Rejonowe dla laureatów Eliminacji Powiatowych odbędą się w Sali Widowiskowej JCK, ul. Bankowa 28/30 o godz. 10.00 w dniu 4 kwietnia 2014 r.

4.
Karty uczestnictwa należy dostarczyć do dnia 19.03.2014 r. w godz.. od 8.00 - 15.30 do siedziby Miejskiego Domu Kultury ul. Kościuszki 4 ( sekretariat )

Karty należy wypełnić czytelnym, drukowanym pismem i zawrzeć precyzyjne dane dotyczące repertuaru i uczestnika.

W przypadku, gdy szkoły organizują eliminacje szkolne prosimy o wytypowanie maksymalnie 5 uczestników wyłonionych drogą tychże eliminacji ( trzech laureatów Turnieju Recytatorskiego i po jednym w kategorii Poezji Śpiewanej i Turnieju Wywiedzione ze słowa) .

5.
Szczegółowych informacji udziela:
Wiesław Ogrodnik - organizacja i program eliminacji tel.075 646 23 40